Strona korzysta z plików cookies, w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatnsości. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.     
 
Nagłówek Zarządzanie siecią stacji
S-Ben Logo

NagłówekS-Ben Centrala

 
S-Ben Centrala jest przeznaczony do zarządzania siecią stacji paliw.

NagłówekFunkcje systemu

 
S-Ben Logo 1. Definiowanie stacji i grup stacji.
2. Zarządzanie listą asortymentową.
3. Definiowanie cenników.
4. Definiowanie parametrów finansowych transakcji (kursy walut, ceny bazowe, ...).
5. Prowadzenie wspólnego katalogu kontrahentów z definicjami parametrów rozliczeń (ceny, terminy płatności).
6. Definiowanie reguł funkcjonowania programu lojalnościowego.
7. Agregowanie i analiza danych o sprzedaży.
8. Prowadzenie stanów magazynowych paliw i artykułów.
9. Rozliczanie transakcji z kontrahentami kredytowanymi.
10. Zarządzanie uprawnieniami do korzystania z poszczególnych części systemu.

NagłówekModuły

 

list blue Centralna kartoteka kontrahentów

- utrzymywanie jednolitej kartoteki kontrahentów na wszystkich stacjach poprzez replikację w systemie centralnym,
- definiowanie z poziomu systemu centralnego kontrahentów stałych wraz z parametrami ich kontraktów.

Każda ze stacji dopisuje do systemu centralnego nowych kontrahentów i pobiera kontrahentów dopisanych przez inne stacje. Dopisanie kontrahenta jest możliwe dopiero po stwierdzeniu "unikalności", co zapobiega podwójnemu definiowaniu kartotek. Wszystkie operacje weryfikacji danych są prowadzone automatycznie.
Dla kontrahentów stałych możliwe jest definiowanie kartotek pojazdów (numerów rejestracyjnych, ...) przyłączonych do kartoteki głównej kontrahenta. Każdy kontrahent może mieć zdefiniowane różne warunki zakupu na każdej ze stacji.

list blue Obsługa kontrahentów flotowych

•  Definiowanie kartotek kontrahentów wraz z pojazdami i kierowcami uprawnionymi do tankowania
System w tym zakresie umożliwia również ścisłe przypisanie relacji pomiędzy pojazdami i kierowcami uniemożliwiające tankowanie (wystawienie dokumentu) pojazdu przez kierowcę nie przypisanego do tego pojazdu.
•  Definiowanie cen zakupu dla kontrahenta
Ceny oddzielnie dla każdej stacji: pylon "-", spot (cena bazowa) "+", spot "-". W przypadku definicji złożonej (pylon, spot) system kasowy na stacji sam wybiera korzystniejszą cenę.
•  Wystawianie faktur zbiorczych
Faktury zbiorcze w oparciu o przesyłanie ze stacji dokumenty WZ.
•  Definiowanie rejestrów (szablonów)
Możliwość zdefiniowania idywidualnych szablonów dla faktur zbiorczych uwzględniających:
- nazwa rejestru, symbol, szablon numeracji, sposób zerowania numeracji,
- sposób wyliczania podatku VAT (od brutto, od netto),
- potwierdzenie paragonem fiskalnym,
- konto analityczne rozrachunków z kontrahentem,
- szablon wydruku faktury i załączników.
•  Generowanie dekretów do systemu FK

list blue Centralny system lojalnościowy

- identyfikacja oparta o karty z kodem kreskowym, paskiem magnetycznym, karty chipowe lub zbliżeniowe,
- emisja kart prowadzona jest na stacjach,
- z poziomu centrali definiowane są reguły przyznawania punktów i wydawania nagród,
- system prowadzi oddzielny dla każdej stacji magazyn nagród,
- moduł raportowy umożliwia monitorowanie przyznawania punktów i śledzenie nadużyć,
- z poziomu centrali możliwe jest blokowanie kart związanych z nadużyciami.

list blue Cenniki

- definiowanie narzutów dla poszczególnych pozycji towarowych, grup towarowych,
- definiowanie cen sprzedaży dla poszczególnych pozycji towarowych z uwzględnieniem paliw,
- wszystkie definicje wykonywane są w odniesieniu do poszczególnych stacji lub grup stacji,
- emisja cenników odbywa się o ściśle określonej porze,
- każdy cennik ma swoją datę i godzinę wejścia w życie,
- cenniki obowiązują bezterminowo lub do momentu zastąpienia przez nowy cennik,
- w określonych sytuacjach możliwa jest zmiana cen na stacjach z ominięciem mechanizmu cenników.

list blue Parametry finansowe

- definiowanie kursów walut z datą i godziną wejścia w życie w odniesieniu do stacji i grup stacji,
- definiowanie cena spot paliw dla wszystkich stacji z datą i godziną wejścia w życie,
- emisja parametrów na stacje odbywa się o ściśle określonej porze.

list blue Monitorowanie ilości paliwa w zbiornikach

- każda stacja w odstępach jedne godziny przesyła do systemu centralnego informacje o stanach paliwa w poszczególnych zbiornikach,
- system centralny na podstawie wcześniej dokonanych definicji zbiorników dla poszczególnych stacji uwzględniających: rodzaj paliwa, pojemność maksymalną, pojemność minimalną i pojemność aktualną, umożliwia generowanie raportów o zapasach faktycznych,
- każdy raport (dla każdego zbiornika) ma wyraźnie zaznaczoną datę i godzinę aktualizacji, jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym przejściem stacji w tryb off-line,

list blue Raporty

Kreator raportów obrotu towarowego jest uniwersalnym narzędziem pozwalającym na analizę sprzedaży w ujęciu materiałowym z dokładnością do:
- jednej pozycji towarowej,
- jednej stacji,
- jednej godziny.

Wybranie własnej ścieżki generowania raportu pozwala na ustawienie następujących kryteriów:
- wybór okresu zestawienia (z możliwością wybrania przedziału godzinowego w wybranych dniach, dzięki czemu można np.: przeanalizować sprzedaż za cały miesiąc w godz. 12:00 do 16:00),
- wybór stacji (pojedyńcza lub grupa stacji),
- wybór towaru (pojedyńcza lub kilka pozycji towarowych, grupę lub kilka grup towarowych lub po prostu cały asortyment).

Istotnymi zaletami kreatora wydruków są:
- możliwość wyeksportowania danych w kilku formatach (pdf, xls, csv, xml, bmp, jpg, gif, ...),
- możliwość generowania wykresów.