Jednolity Plik kontrolny (JPK)

Ordynacja podatkowa

Ministerstwo Finansów na mocy Ordynacji Podatkowej (Dz.U. Z 2015 r.poz.613,z późn.zm), zobowiązało wszystkie firmy do generowania przez ich systemy zarządzające, jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Celem jest umożliwienie podatnikom przekazania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Dzięi temu czynności związane z kontrolą podatkową będą mniej uciążliwe, co w efekcie ma służyć ograniczeniu kosztów.

Kogo obowiązuje JPK?

Od stycznia tego roku każda mała, średnia i duża firma będzie mieć obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Od stycznia 2018 roku będą to musiały robić także mikro przedsiębiorstwa.

JPK_VAT to ewidencja sprzedaży i zakupu VAT – wysyłana przez wszystkie strony obrotu gospodarczego ma umożliwić kontrole krzyżowe i wykrycie niezgodności między rejestrami VAT a deklaracją VAT-70. Pozostałe struktury (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, operacje magazynowe, podatkowe księgi przychodów i ewidencja przychodów) mają być przedstawiane na żądanie organów podatkowych.

Jak się przygotować na JPK?

Podstawowym problemem w generowaniu pliku JPK, jak i innych zmian podatowych jest brak mozliwości rozwoju oprogramowania zarządzającego stacją paliw.

Rozwiązaniem tego problemu jest zakup oprogramowania posiadającego najnowsze wymagania ministerialne oraz takiego, które ma możliwość ciągłego rozwoju, a takim jest bez wątpienia program S-Ben firmy ALMAR IT.

Specjalizowane oprogramowanie umożliwiające zarządzanie stacją paliw w zakresie:
• generowania plików JPK,
• obsługi automatyki stacyjnej,
• ewidencji sprzedaży: paliw, artykułów oraz usług,
• ewidencji magazynowej,
• rozrachunków,
• raportów,
• integracji z systemami finansowo-księgowymi

Almar IT Sp.z.o.o Sp. K.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8/ 4.08
41-208 Sosnowiec
NIP 646-292-98-74