S-Ben BO

S-Ben BO

S-Ben BO znajduje zastosowanie na:

  • Stacjach wewnątrzzakładowych do tankowania pojazdów własnych
  • Na stacjach ogólnodostępnych jako dodatkowy moduł umożliwiający tankowanie bez udziału kasejra

Funkcje systemu

Wydawanie paliwa

• Wydawanie paliw na potrzeby własne

• Wydawanie paliwa dla firm zewnętrznych

Dostęp

• Identyfikacja na podstawie karty RFID

• Możliwość zabezpieczenia karty kodem PIN

Definiowanie uprawnień

• Wydawanie paliwa na podstawie karty kierowcy i pojazdu

• Wydawanie paliwa na podstawie karty kierowcy (tylko)

• Wydawanie paliwa na podstawie karty pojazdu (tylko)

Limity

Do każdej karty można nadać limit wg. kryteriów:

• Wybrane paliwo

• Ilościowy lub wartościowy

• Limit odnawialny

• limit Nieodnawialny

Obsługa kontrahentów kredytowanych

Konstrukcja systemu pozwala na prowadzenie kartotek kontrahentów kredytowanych rozliczanych okresowo. Aby zwiększyć funkcjonalność programu każda kartoteka kontrahenta umożliwia:

• Dołączenie dowolnej ilość kartotek pojazdów i kierowców,

• Zadeklarowanie okresu fakturowania, po upływie którego system sam sygnalizuje konieczność rozliczenia danego kontrahenta.

Generowanie faktur zbiorczych

Konstrukcja systemu pozwala na prowadzenie kartotek kontrahentów kredytowanych rozliczanych okresowo. Aby zwiększyć funkcjonalność programu każda kartoteka kontrahenta umożliwia:

• Dołączenie dowolnej ilość kartotek pojazdów i kierowców,

• Zadeklarowanie okresu fakturowania, po upływie którego system sam sygnalizuje konieczność rozliczenia danego kontrahenta.

Ewidencja stanów paliw

• Ewidencja przyjęć w temperaturach rzeczywistych i referencyjnych,

• Wsparcie ewidencji poprzez podłączenie systemów monitorowania zbiorników.

Rekonsyliacja

Moduł umożliwiający prowadzenie wydawania / sprzedaży paliw w trakcie dostawy.

Funkcje magazynowe

• Raport bieżących stanów magazynowych,

• Raport archiwalnych stanów magazynowych,

• Korekty stanów magazynowych,

• Inwentaryzacja.

Wersje systemu

S-Ben BO

Wolnostojący terminal wyposażony w:

• Moduł logowania,

• Drukarkę potwierdzeń,

• Kamerę IP wykonującą zdjęcie osobie uruchamiającej transakcję tankowania.

S-Ben BO Mini

Architektura oparta na terminalu logowania zlokalizowanym w pobliżu dystrybutora i komputerze zarządzającym umieszczonym w budynku stacji.

W celu uzyskania większej ilości informacji nt. S-Ben BO prosimy o kontakt:

Tomasz Nowicki

+48 668 360 876

Almar IT Sp.z.o.o Sp. K.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8 /4.08
41-208 Sosnowiec
NIP 646-292-98-74