Usługi

Wdrażanie systemów

Wiemy, że nawet najlepszy produkt, nieodpowiednio wdrożony jest źródłem ogromnego niezadowolenia klienta, dlatego nasze wysiłki skupiamy na analizie przedwdrożeniowej, szkoleniu przed samym uruchomieniem systemu, jak i w miarę rozwoju systemu szkoleniach uzupełniających.

Wykonywanie systemów informatycznych

Wysoko specjalizowani pracownicy działu informatyki projektują i wykonują nowe systemy, a także wprowadzają modyfikacje do systemów już działających. Wszystkie prace prowadzone są tak, aby końcowy produkt był jak najbardziej zbliżony do oczekiwań klienta.

Opieka powdrożeniowa

Nasze systemy są nieustannie rozwijane pod kątem wszelkich zmian co do wymogów ustawy o rachunkowości, jak i zmian wynikających z samego rozwoju systemów operacyjnych i innych systemów współpracujących z naszym oprogramowaniem. Ponadto oferujemy instalację nowych wersji oprogramowania oraz dodatkowe szkolenia.

Serwis

W skład usług serwisowych wchodzą:
Konsultacja i pomoc zdalna która jest realizowana przez naszych konsultantów w godzinach 8:00-16:00 w e wszystkie dni robocze.
Helpdesk 24h który gwarantujemy klientom z podpisaną umową serwisową przez wszystkie dni w roku.
Pomoc w miejscu instalacji

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt:

Tomasz Nowicki

+48 668 360 876

Almar IT Sp.z.o.o Sp. K.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8/ 4.08
41-208 Sosnowiec
NIP 646-292-98-74