Zakupy

W związku z realizacją projektu WND-RPSL.03.02.00-24-061A/20-003 o tytule:

Dywersyfikacja i rozszerzenie profilu działalności firmy poprzez wytworzenie innowacyjnego specjalistycznego oprogramowania do sklepowych kas samoobsługowych z funkcjami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych jak i przeciwdziałającymi zagrożeniom epidemicznym.

przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych a to: urządzenie mobilne typu smartphone (1 sztuka)

O ile wykażą Państwo zainteresowanie prosimy o złożenie oferty w wymaganym terminie na wymaganym formularzu wraz z załącznikiem.Powiadomienie o wyłonieniu Wykonawcy
W związku z realizacją projektu WND-RPSL.03.02.00-24-061A/20-003 o tytule:

Dywersyfikacja i rozszerzenie profilu działalności firmy poprzez wytworzenie innowacyjnego specjalistycznego oprogramowania do sklepowych kas samoobsługowych z funkcjami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych jak i przeciwdziałającymi zagrożeniom epidemicznym.

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 01.12.2021 na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych a to: urządzenie mobilne typu smartphone (1 sztuka). Niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie:

OLEARCZYK MAREK „MARO”
32-650 Kęty ul. Żwirki i Wigury 41a
NIP 5491894971

Firma zaoferowała:
Cena ofertowa 3 413,82 zł netto i 4 199,00 brutto
Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) 12 miesięcy
Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) 1-2 dni

Dziękujemy za możliwość współpracy.

Almar IT Sp.z.o.o Sp. K.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8/ 4.08
41-208 Sosnowiec
NIP 646-292-98-74